YGTKALİTE POLİTİKASI

"YGT OTOMOTİV Üst Yönetimi tarafından kalite anlayışımızı ve amaçlarımızı müşterilerimize ve bağlamda belirtilen diğer tüm paydaşlarımıza belirtmek ve ifade etmek için belirlenen kalite politikası aşağıdaki taahhüt ve prensipleri içermektedir. "

> Müşteri talep ve beklentilerini anlayabilmek ve bu doğrultuda güvenilir, kaliteli ürün ve hizmet sunarak Müşteri Memnuniyetini arttırmak,
> Ürün ve hizmetlerimizin kalitesini etkileyen tüm süreçleri, risk temelli düşünce Ve çalışanlarımızın katılımıyla Sürekli İyileştirmek,
> Çalışanların Motivasyonunu sağlamak ve Sürekli Eğitim yoluyla bireysel gelişimlerine katkıda bulunmak,
> Büyümemizi sürdürülebilir kılmak için kâr eden bir kuruluş olmak,
> Tedarikçilerimiz ile karşılıklı İşbirliği ve Güven içerisinde çalışarak verimliliğimizi artırmak,
> Yaşadığımız Çevre ve Doğal Kaynakları korumak,
> Yasal ve Mevzuat Şartlarına uygun ve topluma karşı sorumluluk bilinciyle hareket etmektir.

Misyonumuz ; 

YGT OTOMOTİV , sektöründe; Müşteri odaklılık prensibi üzerine çalışan, Sektörünü iyi tanıyan, Paydaşlarının beklentilerini bilen ve yeni beklentiler tanımlayıp, Bunların en üst düzeyde tatminini hedefleyen, Bir Firmadır 

Vizyonumuz ; 

Küresel pazarda yarattığı değerler ile sürdürülebilir büyümesini koruyan, Rekabet gücü ile tercih edilen, stratejik bir ortak gibi güven duyulan, Çevreye ve insana duyarlı, Sektör de tercih edilen Kurumsal bir firma olmak.